خزانه داری چیست؟
30 مهر
97

خزانه داری چیست؟

خزانه داری از دیرباز در فرهنگ ملل مختلف وجود داشته و در عصر کنونی نیز بعنوان یک علم که زیر شاخه ای از حسابداری میباشد مورد استفاده قرار می گیرد.

ثبت دیدگاه