تأثیر هزینه‌ی مطالبات مشکوک الوصول بر شفافیت سود و زیان بانک‌ها
17 اسفند
97

تأثیر هزینه‌ی مطالبات مشکوک الوصول بر شفافیت سود و زیان بانک‌ها

موضوع مطالبات معوق یکی از موضوعات حساس و بااهمیت صنعت بانکداری است..

ثبت دیدگاه