حسابداری و حسابرسی بیمه
19 دی
97

حسابداری و حسابرسی بیمه

قرارداد بیمه (بیمه‌نامه): قراردادی است که به‌موجب آن‌یک طرف (بیمه‌گر) متعهد می‌شود در ازای دریافت حق بیمه قطعی یا برآوردی...

ثبت دیدگاه