تعریف حسابداری سرمایه گذاری (سپرده گذاری بلند مدت و کوتاه مدت)
07 آذر
97

تعریف حسابداری سرمایه گذاری (سپرده گذاری بلند مدت و کوتاه مدت)

حسابداری سرمایه گذاری را می توان اینطور تعریف کرد که مدیریت اغلب شرکت‌ها به اهمیت سرمایه‌گذاری‌ها در موفقیت شرکت اعتقاددارند.

ثبت دیدگاه