آموزش حسابداری صنعتی قسمت سوم - کنترل حقوق و دستمزد
19 آذر
97

آموزش حسابداری صنعتی قسمت سوم - کنترل حقوق و دستمزد

پس از مواد اولیه که عمده‌ترین عامل بهای تمام‌شده محصول است. دستمزد دومین عامل تشکیل‌دهنده بهای تمام‌شده محصول محسوب می‌شود و د...

ثبت دیدگاه