دستورالعمل صدور و تحویل چک در شهرداری
08 بهمن
97

دستورالعمل صدور و تحویل چک در شهرداری

هدف از تدوین این دستورالعمل، تشریح نحوه صدور چک‌های مربوط به پرداخت کلیه هزینه‌ها شامل، خریدها و معاملات جزئی و متوسط (با ارائه تنخواه یا برگ خرید)...

ثبت دیدگاه