حسابداری بازرگانی چیست؟
15 آبان
97

حسابداری بازرگانی چیست؟

رشته حسابداری بازرگانی یکی از رشته‌های زمینه خدمات شاخه فنی و حرفه‌ای و کاردانش در نظام آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. 

ثبت دیدگاه