حسابداری رفتاری چیست؟
28 آذر
97

حسابداری رفتاری چیست؟

درگذشته حسابداران فقط به‌اندازه گیری اقلام ترازنامه و صورت سود (زیان) و پیش‌بینی آینده واحدهای تجاری از طریق مطالعه و بررسی گذشته آن‌ها می‌پرداختند.

ثبت دیدگاه