آمـوزش حسابـداری شرکت‌های غیـر سهامی
17 دی
97

آمـوزش حسابـداری شرکت‌های غیـر سهامی

اولین قانونی که در کشور ایران در آن از شرکت‌های تجاری صحبت به میان آورده است قانون مصوب ۱۳۰۳ هست در سال ۱۳۰۴ قانون دیگری..

ثبت دیدگاه