حسابداری تهیه و تنظیم صورت‌های مالی
02 بهمن
97

حسابداری تهیه و تنظیم صورت‌های مالی

اطلاعاتی که به سیستم حسابداری وارد می‌شوند، داده‌های اولیه‌ای هستند که از اسناد و مدارک مثبت گرفته می‌شوند..

ثبت دیدگاه